Tickets

LET OP: 

RDF bestelt enkel tickets voor RDF-leden. 
Wie tickets bestelt en niet kan komen, moet deze tickets altijd betalen. Wie bovendien niet laat weten dat hij niet kan komen, betaalt sowieso een extra kost van 10 euro.

THUISMATCHEN

Met een Red Card of Gold Card kan u voor thuismatchen tot 4 tickets per persoon aankopen.

Gezien het grote aantal abonnees resten er voor de competitiematchen nog slechts weinig plaatsen voor de losse ticketverkoop.
Beschikbare blokken: I3, H3, U1, P1, G2, F2, K2, L2, E2, D4, F4 en G4 

Men kan via RDF tickets voor thuismatchen bestellen vanaf twee maanden voor de match. Hoe langer u wacht, hoe kleiner de kans dat u aan kaarten kan geraken.

U hoeft niet noodzakelijk met de bus mee te gaan, maar bij meer vraag dan aanbod wordt altijd voorrang gegeven aan mensen die met de bus meegaan.

UITMATCHEN

Voor de uitmatchen worden alle tickets uitsluitend via de supportersclubs verdeeld.

Met een Red Card of Gold Card kan u voor uitmatchen 1 ticket per persoon aankopen.

Ook is altijd de combiregeling van kracht: dit houdt in dat iedereen verplicht met de bus moet komen. De tickets zijn op naam en we krijgen deze tickets pas bij aankomst aan het stadion van de tegenstander. Iedereen op de bus moet dan zijn identiteitskaart tonen en krijgt dan het ticket met zijn naam erop.

Soms stelt zich het probleem dat de vraag naar tickets groter is dan het aanbod. De laatste jaren is dit probleem echter veel verminderd en lukt het ons om bijna aan alle alle aanvragen voor tickets te voldoen.
Wanneer binnen RDF de vraag groter is dan het aantal tickets dat we van Standard gekregen hebben, dan krijgen de mensen die in huidige en/of vorige seizoen meest meegegaan zijn met de bus voorrang op anderen. 

Ook hier is op tijd bestellen belangrijk: Ten laatste de uitmatch ervoor!!