Intern Reglement Rouches des Flandres

Onderstaand intern reglement bevat een aantal regels waar iedereen met gezond verstand zich automatisch aan zal houden. Deze regels zijn op papier gezet om als bestuur op te kunnen terugvallen bij eventuele wantoestanden. Wie zich hier niet aan houdt, kan dus geschorst worden. Dit gebeurt slechts uiterst zelden, maar indien nodig aarzelt het RDF-bestuur niet om kordaat in te grijpen:

 • In november 1998 werden zeven mensen definitief geschorst omwille van zware geweldplegingen.
 • In november 2001 werden twee mensen geschorst tot aan de winterstop omwille van het herhaaldelijk meebrengen van sterke drank op de bus.
 • In januari 2005 werd iemand die drugs uitdeelde op de bus voor onbepaalde tijd geschorst, een druggebruiker kreeg 12 matchen schorsing.
 • In juli 2005 werd één persoon voor een maand geschorst na vechten op de bus.
 • In december 2012 werd één persoon 4 matchen geschorst wegens onwelvoeglijk gedrag op de bus.
 • In september 2017 werd één persoon 4 maanden geschorst wegens herhaaldelijk negatief gedrag op de bus.

Dit zijn de enige incidenten op reeds meer dan 800 busreizen, zodat wij toch kunnen zeggen dat ons intern reglement algemeen goed aanvaard is en nageleefd wordt.

1. Schade aan de bus.
Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus, diefstal en andere zaken van deze aard leiden automatisch tot een schorsing uit de club. Bovendien zal ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,…), moet dit komen melden aan het bestuur en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen indien nodig). Zoniet zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.

2. De bus opzettelijk bevuilen kan niet (sigarettenpeuken op de grond gooien, kroonkurken op de grond gooien, drank of drankresten uitgieten,…). Het bestuur doet immers zijn best om over de bus verspreid een aantal plastic zakken te hangen waar men afval kan in gooien.

3. Ambiance op de bus.
Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar. Wel verboden in dit verband zijn: op het dak kruipen en veelvuldig hard op de ruiten kloppen.

4. Drugs en sterke drank zijn ten strengste verboden op de bus. Wie hierop betrapt wordt, wordt automatisch voor een bepaalde periode geschorst.

5. Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil (maar geen sterke drank, zie artikel 4). De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, overgeven,…) te groot wordt. Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt (bij gebrek aan beterschap) het risico te worden geschorst.

6. Toilet op de bus.
De toestand van de toiletten is voor bepaalde buschauffeurs een bron van ergernis. Sommige chauffeurs laten dan ook hun toilet gewoon op slot en geven enkel toegang aan vrouwen en eventueel kinderen. Voor een busreis naar Luik wordt er gestopt in Aalst (na een half uur) en dan nog eens in Leuven (weer een half uur later). Dit zou toch moeten volstaan.

7. Buiten de bus is iedereen vrij te doen en laten wat hij of zij wil. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers of voor het imago van de club. Vandalisme in en aan stadions, het aanvallen van onschuldige mensen en andere zaken van deze aard kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.

8. Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus
 • eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg
 • eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit.
 • eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit.
 • eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit naar huis.

9. Als er zaken zijn die u niet bevallen, kunt u deze altijd melden aan het bestuur. Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden. Wij staan open voor elke vorm van kritiek. Af en toe eens discussiëren, kan alleen maar leiden tot vooruitgang.

10. De bus vertrekt voor en na de match in principe op het afgesproken uur. Er wordt op dat uur niet systematisch geteld of iedereen er is. Wij gaan er van uit dat wie er niet is, verkiest niet mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.
Vertrekuren na de match:
UIT: onmiddellijk na de match.
THUIS: 2u30 na het officiële aftrapuur wordt iedereen terug aan de bus verwacht.
Bvb.:
– match om 14u30, vertrek om 17u00
– match om 18u00, vertrek om 20u30
– match om 20u00, vertrek om 22u30
– match om 20u30, vertrek om 23u00

Het kan altijd zijn dat de bus 5 à 10 minuten langer blijft staan. Dit is dan bvb. omdat we ingesloten staan tussen andere bussen en dus niet weg kunnen of omdat we wachten op iemand die laten weten heeft dat hij er niet kan geraken op het officiële vertrekuur.
Je mag er echter nooit zomaar op rekenen dat de bus wel iets langer zal blijven staan. Als iedereen op het officiële vertrekuur aan de bus is, is dit veruit de aangenaamste situatie voor allen. Mocht dat toch niet lukken, laat dan zeker iets weten.

Ingeval van wedstrijden met verlengingen met al dan niet strafschoppen wordt het vertrekuur uiteraard opgeschoven volgens de duur van deze verlengingen en strafschoppen.

11. Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige en voordelige manier naar Standard gaan kijken. Alle mensen op de bus zijn Standardsupporters. Als er enkele bij zijn wiens persoonlijkheid u verder minder op prijs stelt, zult u zich daar moeten bij neerleggen, niet iedereen heeft immers hetzelfde karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.

12. Alle opmerkingen in verband met de bus of de chauffeur moeten aan het bestuur gemeld worden. De gepaste conclusies zullen dan getrokken worden. Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur zullen dus niet geduld worden, die mens is ook maar een mens.

13. Ook in het clublokaal dient iedereen ten allen tijde de orde te bewaren (net als in de bus).

14. Inbreuken plegen tegen dit intern reglement betekent dat het bestuur zal vergaderen over de zaak en een sanctie uitspreken. Eventueel kan een dergelijke vergadering en beslissing nog plaatsvinden op de bus zelf. In zware gevallen zal het bestuur niet aarzelen te stoppen en de boelzoeker van de bus te gooien, desnoods op een parking langs de autostrade.

15. Iemand die na een schorsing beslist heeft terug te keren in de club, heeft zijn straf uitgezeten en zal niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden. Een tweede inbreuk tegen het intern reglement betekent echter automatisch de definitieve uitsluiting uit de club.

16. Wie een schorsing oploopt, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als lid van de supportersclub genoot. (bvb. tickets bestellen)

17. Wie om gegronde redenen geschorst wordt door Standard of door de voetbalbond zal ook automatisch geschorst worden uit de supportersclub en dit voor dezelfde periode.

18. Wie tickets bestelt, moet die in principe op voorhand betalen. Hiervan kan worden afgeweken als het bestuur de personen in kwestie voldoende vertrouwt. .

19. De naam van wie definitief wordt uitgesloten, kan worden doorgegeven aan de Supportersfederatie van Standard (“La Famille des Rouches”). Op die manier weten ook andere supportersclubs welke mensen betrouwbaar zijn en welke niet.

20. De bestuursleden verbinden zich ertoe ten allen tijde het goede voorbeeld te geven en kunnen ook ter verantwoording geroepen worden indien zij dit niet doen.

21. Voor de uitwedstrijden met een beperkt aantal tickets (o.a. brugge, genk, anderlecht) geldt volgend principe: We bekijken de lijst van de busreizen en wie het meest meegegaan is, heeft het eerste recht op tickets.  In de heenronde gaan we hierbij terug tot vorig seizoen. In de terugronde bekijken we de cijfers van de heenronde. Let op: De voorrang voor trouwe leden geldt wel slechts tot 10 dagen voor de match. Wie dan nog niet gereserveerd heeft, verliest zijn voorrang en vanaf dan hanteren wij het principe: Wie eerst komt, eerst maalt.

22. Als u een ticket bestelt en niet kan komen:

 • Als u minstens 24 uur voor de aanvang van de match verwittigt, proberen wij uw ticket nog door te verkopen. Lukt dit, dan kost het u verder niets. Lukt dit niet, dan betaalt u ons de prijs van het ticket.
 • Als u later dan 24 uur voor de aanvang van de match verwittigt of helemaal niet verwittigt, dan betaalt u zowiezo een administratieve kost van 10 euro. Wij proberen dan ook nog uw ticket te verkopen. Lukt dit niet, dan betaalt u ons ook de prijs van het ticket.
 • Wie deze onkosten niet wil betalen, wordt geschorst uit de club.

23. Iedereen die op de RDF-bus stapt, verklaart zich automatisch akkoord met dit intern reglement. Dit is ook zo vermeld op de lidkaart.